Diensten

De mens in de organisatie centraal stellen en als werkgever weer je kracht benutten, daar helpt Thaeles Arbo jou graag bij. Hoe wij dat doen? Allereerst door goed naar jouw unieke verhaal te luisteren. We doen wat jij nodig hebt, standaardoplossingen bestaan voor ons niet. Je werkt met een vast team dat dichtbij jouw organisatie en jouw medewerkers staat. Wij werken regionaal waardoor je als werkgever altijd snel en goed geholpen wordt. Op laagdrempelige en betrouwbare wijze bieden wij passende oplossingen binnen het kader van de arbowet, van verzuimbegeleiding tot re-integratie. Laat ook jouw organisatie zich optimaal op haar eigen activiteiten focussen. Ons deskundige team helpt je graag verder.

Verzuimbegeleiding

Voor veel ondernemers, leidinggevenden én werknemers brengt ziektebegeleiding veel onzekerheid en (wettelijke) verplichtingen met zich mee. En geen van allen is “expert” op dit gebied. Dan is het fijn om terug te kunnen vallen op je eigen team van ervaren begeleiders. Thaeles Arbo helpt je met alle facetten van verzuimbegeleiding.

Thaeles Arbo begeleidt zowel de leidinggevende als de medewerker in het verzuimtraject. Belangrijk is dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan en dat er actief gewerkt kan worden aan een succesvolle re-integratie in het bedrijf. Dit doen onze betrokken begeleiders door een goed re-integratieplan op te stellen en samen uit te voeren. Zo gaan we gezamenlijk aan de slag om weer aan het werk te kunnen.

Taakdelegatie
Door een blijvend tekort aan bedrijfsartsen in Nederland kunnen wachttijden voor een consult of opvolggesprek voor een zieke medewerker oplopen. Thaeles Arbo werkt daarom met een team casemanagers taakdelegatie die in nauw contact staan met de begeleidend bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt de supervisie, bespreekt de voortgang met de gedelegeerde specialist van Thaeles Arbo. Deze is de contactpersoon van de zieke medewerker zodat de tijd genomen kan worden om op een persoonlijke en betrokken manier te werken aan herstel. Deze vorm van delegeren is alleen mogelijk onder strikte voorwaarden die Thaeles Arbo eerbiedigt. Altijd geldt dat de bedrijfsarts eindverantwoordelijk is en toezicht houdt op de gedelegeerde taken. Casemanagers taakdelegatie zijn opgeleid en worden regelmatig getoetst in de taken die aan hen gedelegeerd worden. In dagelijks overleg worden lopende zaken besproken en bepaalt de bedrijfsarts de te nemen koers. De casemanagers taakdelegatie Thaeles Arbo zorgen ervoor dat deze opdrachten uitgevoerd worden volgens de deskundigheid van de bedrijfsarts. Samen is het team van casemanagers en bedrijfsartsen gericht op een voorspoedig herstel en goede terugkeer naar de werkvloer.

RI&E Advies en Toetsing

Iedere werknemer verdient een gezonde en veilige werkomgeving. Daar zijn we het allemaal over eens. Bovendien zorgt de werkomgeving op deze manier ook voor gezonde en tevreden werknemers. En dat is voor jou als werkgevers een prettige bijkomstigheid want dat heeft een positieve invloed op het verzuim in je bedrijf.

Maar hoe zorg je ervoor dat je bedrijf een gezonde en veilige werkomgeving blijft? Met een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden alle mogelijke risico’s in kaart gebracht. Deze RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Thaeles Arbo helpt je deze RI&E op te stellen door de mogelijke risico’s in kaart te brengen en voorziet je van advies over een Plan van Aanpak om maatregelen te treffen. Zo zorg je voor een (nog) veiliger werkomgeving.

Heb je zelf al een RI&E opgesteld? Iedere RI&E moet getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of -deskundige. Thaeles Arbo helpt je graag deze te toetsen en waar nodig aan te passen. Zo geeft het uiteindelijke Plan van Aanpak de onderzoekresultaten weer en geeft deze jou de juiste handvatten om verbeteringen in je onderneming door te voeren.

PAGO / PMO – Gezondheidskundig onderzoek

De Arbowet verplicht je als werkgever om je medewerkers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden. Ook is het mogelijk om preventief de gezondheid van je werknemers te laten onderzoeken. Dit geeft jouw  en je mensen inzicht in de gezondheid en de mogelijkheid om jullie te helpen met een gezondere leefstijl en welke bijdrage de werkomgeving hier in kan leveren. Thaeles Arbo helpt je met het uitvoeren van deze onderzoeken en staat je bij met gerichte, praktische adviezen.

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
Het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is een verplicht onderzoek dat uitsluitend is gericht op werkgerelateerde risico’s. In de RI&E van je onderneming zijn deze risico’s gedefinieerd en door het uitvoeren van een PAGO probeert de bedrijfsarts mogelijke gezondheidsschade op te sporen die is ontstaan door deze arbeidsrisico’s.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Bij een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) wordt verder gekeken dan alleen de gezondheidsrisico’s door werk. In dit vrijwillige, aanvullende onderzoek wordt onderzocht hoe het gesteld is met de mentale en fysieke gezondheid van jou en jouw mensen. Door preventief actie te ondernemen bij mogelijke risico’s wordt de gezondheid van je medewerkers verbeterd en mogelijk verzuim voorkomen.

Aanstellingskeuringen

Thaeles Arbo kan ook optreden als uitvoerende partij bij medische keuringen in een sollicitatieproces. Deze zijn alleen geoorloofd als de gezondheid van de kandidaat werknemer belangrijk is voor het uitoefenen van de functie, bijvoorbeeld als piloot. Deze aanstellingskeuringen kunnen bij Thaeles Arbo  door werkgevers en (potentiële) werknemers worden aangevraagd.

Thaeles Arbo neemt je alle werkzaamheden rondom de onderzoeken en keuringen uit handen en zorgt voor een correcte, volledig geanonimiseerde afhandeling van de resultaten. Met gerichte adviezen voor bedrijf en mensen werken we zo samen aan een gezonde organisatie voor nu en de toekomst.

Verzuimabonnementen

U kiest zelf hoe u het verzuim wilt aanpakken. Wij helpen u graag om de meest geschikte keuze te maken voor uw organisatie. Wilt u zekerheid en inzicht in de arbokosten? Of kunt u dankzij het lage verzuim beter kiezen voor ons lage instaptarief? Direct actie op de dag van de ziekmelding, of het eerst zelf even aankijken en Thaeles Arbo later inschakelen? Welke keuze u ook maakt, u kunt altijd rekenen op onze persoonlijke service bij u in de buurt. De specialisten van Thaeles Arbo helpen je graag en deskundig.

Opties:

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag op de werkvloer, je kunt er de ogen niet voor sluiten. Jouw medewerkers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek. Als organisatie doe je er goed aan een externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon aan te stellen.

Bij hem (of haar) kunnen medewerkers terecht wanneer ze te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of een verstoorde arbeidsrelatie. De vertrouwenspersoon maakt problemen bespreekbaar, bemiddelt en draagt bij aan een oplossing. 

Klik hier voor de informatieleaflet (PDF).