Verzuim door werkdruk | herken jij de stresssignalen?

De belangrijkste 3 zijn piekeren, lusteloosheid en gespannenheid. Deze signalen zijn vaak voorafgaand aan het verzuim aanwezig, maar ze springen niet altijd evenveel in het oog.
Ook is het belangrijk om te beseffen dat iedere werknemer op zijn eigen manier op stress reageert. Het is daarom zaak om oog te hebben voor de genoemde signalen.
Als je vervolgens het gesprek met de werknemer aangaat, om te bekijken of er inderdaad een probleem speelt en wat eraan te doen is, is de eerste stap gezet.

Wat doe jij als je stress ervaart op of rondom het werk? Of als je dat herkent bij een van je collega's of medewerkers?
Heb je vragen hierover of wil je graag meer weten? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.
077 – 465 07 85 | info@thaeles.nl

Verschillen tussen sectoren
Verzuim door werkdruk komt in alle sectoren voor, maar sommige springen er wel duidelijk uit. De hoogste scores zijn te vinden in het onderwijs. In 2021 noemde 10,9% van de werknemers hier de werkdruk als belangrijkste reden voor het laatste verzuim, terwijl het landelijke gemiddelde op 6,7% ligt. Daarnaast noemen werknemers met een ICT-beroep, een creatief- en taalkundig beroep, of een zorg- en welzijnsberoep werkdruk vaak als reden voor hun verzuim. Bij werknemers in agrarische beroepen, in beroepen in transport en logistiek, en in dienstverlenende beroepen, komt verzuim door werkdruk volgens de cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden veel minder vaak voor.