Tekort bedrijfsartsen dwingt tot andere aanpak verzuimspreekuur

Werkgevers die hun verzuimkosten willen beperken, ontkomen niet aan constructies waarbij de bedrijfsarts zich bij het verzuimspreekuur laat ondersteunen door een casemanager. Het belang van zulk casemanagement in taakdelegatie neemt toe nu het verzuim op recordhoogte ligt en het tekort aan bedrijfsartsen onverminderd groot blijft.

Volgens onafhankelijk onderzoek van arbodienstvergelijker HR Navigator was de kostenpost voor het enorme verzuim van 6,5% voor werkgevers in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 3 miljard euro. Volgens de onderzoekers speelt het oplopende tekort aan bedrijfsartsen een grote rol bij het oplopen van de schade. Dit gebrek aan capaciteit maakt het steeds lastiger vroegtijdig contact tussen bedrijfsarts en werknemer te realiseren. Arbodiensten vallen hierdoor steeds vaker terug op de wettelijke termijn van 6 weken. Volgens de Wet verbetering poortwachter moet de bedrijfsarts dan in elk geval hebben geadviseerd. Effectieve verzuimbegeleiding start bij voorkeur echter binnen één tot twee weken.

De bedrijfsarts is niet zomaar te vervangen
Het lastige voor werkgevers en arbodienstverleners is dat bij ziekte advisering door een bedrijfsarts verplicht is. Het is alleen diezelfde bedrijfsarts die mag beoordelen óf er sprake is van ziekte of niet. Constructies waarbij bijvoorbeeld een verzuimconsulent dit oordeel velt, zijn om meerdere redenen niet toegestaan. Zo’n consulent mist niet alleen de vereiste medische kennis, maar vanwege de privacy ook de benodigde toegang tot medische gegevens. Om dezelfde redenen kan de werkgever deze taak niet overlaten aan de leidinggevende van de werknemer.

Taakdelegatie kan lucht én kwaliteitsimpuls geven
Casemanagement in taakdelegatie kan dit knelpunt oplossen. Hierbij voert de casemanager in opdracht van de bedrijfsarts vroegtijdig het eerste gesprek met de werknemer. De casemanager opereert hierbij onder dezelfde geheimhoudingsplicht als de bedrijfsarts en velt nadrukkelijk zélf geen oordeel. Wel verzamelt de casemanager alle informatie die de bedrijfsarts nodig heeft. Zo kan de arts snel tot een oordeel komen zonder dat hij of zij per definitie zelf het gesprek met de medewerker moet voeren. Dit spaart veel tijd uit die de bedrijfsarts bijvoorbeeld kan investeren in preventieve advisering. Wel moet de bedrijfsarts strikte protocollen met de casemanager afspreken en structureel toezicht houden. Ook moet de werknemer altijd de mogelijkheid houden tot direct contact met de bedrijfsarts als hij dat wil. Hier hebben werknemers een wettelijk recht toe.

Interesse in casemanagement in taakdelegatie?
Deze werkwijze biedt grote voordelen, maar de inrichting ervan vraagt ook om uiterste nauwkeurigheid. Wij kunnen u hierbij helpen. Bel 077-465 07 85 of stuur een mail naar michel.smits@thaeles.nl. Onze experts helpen u graag!