Re-integratie zieke werknemers levert regeldruk op bij bedrijven

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in opdracht van de Tweede Kamer op 13 augustus 2023 het rapport ‘MKB Indicatorenbedrijven’ uitgebracht. Eén van de onderwerpen die uit dit rapport naar voren komt zijn de verplichtingen voor werkgevers bij het re-integratieproces van zieke werknemers. 

Dit, en andere, knelpunten worden gesignaleerd door ondernemers in zes sectoren: winkelambacht, horeca, retail, metaalsector, bouw en voedingsmiddelenindustrie. Het ministerie gaat dit najaar met een reductieprogramma aan de slag om de knelpunten zoveel mogelijk aan te pakken. 

Volgens het rapport is een van de knelpunten voor werkgevers het re-integratieproces van zieke werknemers in bedrijven. Het gaat hierbij dan specifiek om de regeldruk bij de volgende om verplichtingen bij de re-integratie van zieke werknemers:

-    Aansluiten bij een arbodienst
-    Re-integreren zieke werknemer
-    Loondoorbetaling
-    Ontslag bij re-integratie

Uit deze verplichtingen volgen een aantal knelpunten die met elkaar samenhangen. Dit zijn de afhankelijkheid van arbodiensten, de kosten van het re-integratieproces, de kosten van verzuim en de rol van het UWV.

Als eerste vinden de ondernemers dat ze (te) afhankelijk zijn van arbodiensten. Bedrijven zijn immers verplicht om zich aan te sluiten bij een arbodienst. De grootste struikelpunten daarin zijn de kosten die het meebrengt om een arbodienst in te huren en de controle die ze uit handen moeten geven. De werkgever blijft immers verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer, maar de ervaring van bedrijven is dat ze niet altijd zicht hebben op of de dossiers aan het eind van de rit voldoen aan de wettelijke eisen. Als laatste kost het veel tijd om een goede arbodienst te selecteren, vanwege het uitgebreide aanbod.

Ten tweede vinden de bedrijven dat de kosten van het re-integratieproces te hoog liggen. De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering liggen hoog (€6.000 tot €20.000 per jaar) met bovendien een hoog eigen risico. Daarnaast, als een bedrijf zich niet verzekerd maar zelf eigenrisicodrager is, kan dit oplopen tot €37.000 per jaar. Daar komt nog bij dat de kosten voor kort verzuim voor de werkgever zelf zijn. Als laatste geven ze aan dat het opbouwen van een dossier veel tijd en geld kost. 

Wanneer een werknemer uitvalt, brengt dit nieuwe knelpunten met zich mee voor bedrijven. Taken blijven liggen en de werkgever kan geen nieuwe kracht aannemen zolang de zieke werknemer nog met verlof is. De ondernemers vinden als laatste het re-integratietraject te lang duren. 

Als laatste geven de bedrijven knelpunten die ze ervaren met het UWV. Veel ondernemers vinden het verwarrend wat er in een dossier moet worden opgenomen en hoe het UWV de dossiers beoordeelt. Bovendien doet het UWV geen tussentijdse beoordelingen, wat de ondernemers wel fijn zouden vinden. Als laatste is de tijd het UWV heeft om de dossiers te beoordelen en eventuele uitloop vanwege hoor en wederhoor te lang volgens de ondernemers.

(bron: oval.nl)